Pælefundering

Pælefundering udføres i forbindelse med etablering af et fundament, hvis det bæredygtige underlag ikke er optimalt. Dette besluttes normalt i forbindelse med en geoteknisk undersøgelse af bæreevnen på byggegrunden i forbindelse med udtagelse af jordbundsprøver – og hvor undersøgelse viser problematiske funderingsforhold.

Teknikken anvendes, hvor det bærende jordlag ligger flere meter dybt, her kan der rammes betonpæle ned til det bærende lag, hvorefter der kan støbes fundament pæle i mellem pælefundamenterne og hvor lasten af bygningerne kan overføres til de dybereliggende jordlag.

Fundamentet er den del, der ligger under husets vægge og hvor den øverste del over jorden kaldes soklen.

Det er vigtigt at fundamenter er stabile og kan holde til lasten, der hviler på dette, hvis evnen til at bære denne last ikke er tilstede så vil der kunne fremkomme sætningsskader i form at revner i murværk, sokler, tagkonstruktion  mv.

Pælefundering er en gammel teknik, hvor der tidligere blev anvendt egetræ til pæle, dette krævede at pælene skulle ligge dybt og stå under vand for at undgå at rådne. I dag er der tale om jernbetonpæle og stålpæle, der bliver rammet ned med en rambuk.

Bygningsfundering

Når der skal funderes, så skal funderingspæle placeres korrekt så de passer sammen med de andre bygningsdele.

Pælefunderingen beregnes ud fra forskellige forhold til træk og styrkeforhold, så den rigtige længde og dimensionering er korrekt i forhold til bygningsreglement og de forhold, der er på byggegrunden.

Vi skal forud for denne beregning have foretaget en jordbundsundersøgelse som en forudsætning for at vores ingeniør Helge Rossen kan være behjælpelig med projektering af pælelængde, samt evt. tilbyde præfab. fundamentsbjælker.

Produktion

Rammearbejde stiller store krav til tilkørselsforhold, det er tungt grej som bruges, så før projektet kommer for langt skal forhold som disse afklares. Yderligere er rammearbejde forudsat ordentlig plads på grunden samt pænt afrettet i vage.

Lovgivning man skal være opmærksom på i forbindelse med byggeopgaven

Byggeloven § 12

  • 12 Ved fundering, udgravning, ændring af terrænhøjde eller anden terrænændring på en grund skal, uanset om arbejdet i øvrigt er omfattet af loven, træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg af enhver art.

Der følger til denne lov en del underpunkter  stk. 2,3,4,5,6,7

Kilde:  Danske love