Spuns og byggegruber

Der udføres spunsarbejde f.eks i forbindelse med havnebyggeri, kystsikring, kloak, kælder m.v. og hvor der f.eks. er udfordringer med grundvand eller som brinksikring.

Spuns er normalt jernplader i trapezform, som rammes eller vibreres ned i jorden for at sikre jorden ikke skrider. Der kan være tale om udgravninger, hvor siderne skal stabiliseres for ikke at jorden skrider og ved f.eks. broer og andre anlæg etc.

Spunsarbejde udføres også til byggegruber, som eksempel kælder direkte til offentlig vej, og derfor ikke kan udføres med anlæg som ellers selvfølgelig er den billigste løsning.

Kirk fundering har stor ekspertise i opførelse af spuns og byggegruber, bl.a. har vi flere gange udført byggegruber som Københavner spuns, men hvor vi forborer for at fjerne evt. vibrationer ved ramning eller viberering, herefter sprøjtstøber vi mellem HEB profilerne løbende som udgravningen sker frem. Den metode giver ubesværet gode muligheder for at udføre dybe byggegruber.

Kontakt os for nærmere information

byggegruber